Craps

Kasino

Šta je to Craps

Na prvi pogled, Craps igra djeluje pomalo zastrašujuće zbog raznih opklada koje možete odigrati, ali uistinu sama igra je vrlo jednostavna. Igra se sa dvije kockice, a igrači oko stola ih naizmjenice bacaju. Kada dođe vaš red bacite kockice ukoliko želite, ili ne morate. Igra se dijeli na dvije faze. Prva je "Come out" faza, koju ako prođete dolazite u "Point" fazu. Strategiju igranja je malo teže naučiti, ali kada je savladate vidjećete kako je igra zanimljiva.

Kako se igra Craps

Iako na prvi pogled izgleda malo zastrašujuće, igra je vrlo jednostavna. Craps se igra sa dvije kockice, koje igrač baca i čiji se zbroj uzima u obzir. Kockice igrači bacaju u krug u smjeru kazaljke na satu, svi igrači dobiju svoju priliku za baciti kockice, kada dođe vaš red kockice bacite prema suprotnom kraju stola, ali ako nećete ne morate bacati.

Igra se dijeli na dvije faze - fazu Izlaska, eng. "Coming out" i fazu Poentiranja, eng. "Point faze". U fazi izlaska vaš cilj tj. cilj igrača koji baca kockice je dobiti zbroj 7 ili 11 koji se naziva Prirodni, eng. "Natural" dok se kladite na Prolaz, eng. "Pass line ". Ukoliko dobijete 7 ili 11 odmah osvajate okladu i bacate kockice ponovo. Opkladu ćete izgubiti ako dobijete 2, 3 ili 12 (ovi brojevi se nazivaju "Craps") i više ne bacate kockice. Ako dobijete 4,5,6,8,9 ili 10, Poen, eng. "Point" je ostvaren. Ulazite u fazu Poentiranja gdje trebate dobiti isti broj kao i Poen prije nego dobijete 7. Ako dobijete Poen prije sedmice, onda ste ostvarili Prolaz eng. "Pass". Osvajate opkladu i bacate kockice ponovo. Alternativa je da se kladite na "Don't Pass". I to je sve što se tiče pravila same igre.

U fazi Poentiranja na stolu se nalazi okrugla pločica, eng. "Puck" iznad broja koji je Poen.

U obje faze igre, moguće je odigrati i brojne usputne opklade koje će povećati mogućnost dobitka. Za naučiti strategiju klađenja treba malo vremena, ali kada je jednom savladate, vidjećete kako je igra lagana za igranje. A sada se malo osvrnimo na razne opklade koje se mogu odigrati:

 • Pass Line - postavlja se prije bacanja kockica u fazi Izlaska (eng. Coming out), pobjeđujete ako bacite Prirodni eng. "Natural" zbroj (7 ili 11), a gubite sa Craps zbrojem (2,3 ili 12) . Ako ostvarite poen (bacite 4,5,6,8,9), dobijate opkladu ako bacite isti broj kao i poen prije broja 7. Na primjer: ako bacit broj 4, ostvarili ste poen, i bacate kockice ponovo sve dok ne bacite broj 4. Tada dobivate opkladu. Ako u toku ponovnog bacanja kockica bacite broj 7, gubite opkladu. Isplata 1:1
 • Come - princip igre je isti kao kod pass line, samo što se na come možete kladiti kada postavite poen na pass line. Isplaćuje se sa Prirodnim zbrojem, gubi sa Craps brojevima ili ako ostvarite poen, morate baciti taj isti broj prije 7 da biste dobili opkladu. Isplata 1:1
 • Field - Opklada za jedno bacanje kockica, koja se može postaviti bilo kada. Pobjeđujete ako bacite brojeve 2, 3, 4, 9, 10, 11 ili 12. Isplaćuje se 1:1 na 3, 4, 9, 10, ili 11. Isplaćuje se dvostruko ako bacite 2 ili 12
 • Big 6 - Jednostavno: bacate kockice dok ne bacite 6-icu. Isplata 1:1. Ako bacite 7-icu, gubite.
 • Big 8 - Isto kao big 6, samo što ovdje igrate na broj 8. Morate baciti 8-icu prije 7-ice. Isplata 1:1
 • Hardways - Dobivate ako označeni par (mogući parovi su 2 i 2, 3 i 3, 4 i 4, 5 i 5) dođe prije 7-ice ili prije istoga zbroja. (npr. 3 i 3 dođe prije 2 i 4 ili 5 i 1)

Opklade za jedno bacanje

 • Any Seven (Bilo koja 7-ica) - Dobivate ako slijedeće bacanje bude 7-ica.
 • Any Craps ili C (Bilo koji Craps) - Pobjeđujete ako slijedeće bacanje bude Craps (2, 3, ili 12).
 • Pojedinačne Horn Bets - Dobivate ako slijedeće bacanje bude označeni zbroj kockica (moguće opklade 1 i 1, 1 i 2, 6 i 6, 5 i 6).
 • Horn Bet (sredinje polje) - Dobivate ako je slijedeći zbroj kockica bilo koji od Pojedinačnih Horn Bets.
 • Eleven ili (E) (Jedanaestka) - Dobivate ako je slijdeće bacanje 11.
 • Buy and Place to Win (Kupi i igraj na Pobjedu) - Dobivate ako označeni broj dođe prije 7-ice.
 • Lay and Place Against (Ponudi i igraj Protiv) - Dobivate ako 7-ica dođe prije označenoga broja.
 • Don't Pass (Ne Prolazi) - Postavlja se prije faze Izlaska eng. "Come out". Dobivate na 2 ili 3, povrat uloga na 12 i gubi na 7 ili 11. Nakon što je Poen ostvaren, dobivate na 7-ice, a gubite na Poen. Isplata 1:1
 • Don't Come (Ne Dolazi) - Postavlja se nakon što se ostvari Poen, radi kao Don't Pass: Dobivate na 2 ili 3, gubite sa Prirodnim brojem(eng. Natural number), vraća ulog na 12,ili nakon što je Poen ostvaren, dobivate na 7-ice, a gubite na ponovno bacanje Poena. Isplata 1:1.

Craps savjeti za uspješnije igranje

Dobra je strategija igrati na Prolaz eng. Pass Line ili na Ne Prolazi eng. Don't Pass.
Još je dobra opklada je odigrati na 6 ili 8 tj. da će doći prije 7-ice.
Možete koristit i sisteme "paroli" i "1-3-2-6".