Poker osnove

Poker

Šta je to Poker

Kao i u većini igara i u Pokeru je cilj pobjediti protivnika. Poker je igra koja će testirati vašu osobnost, vještinu i sposobnosti. Može se igrati za novac ili za zabavu.

Postoji puno varijacija Poker igara, ali svaka slijedi uobičajeni tok:

    * Igrači ulažu žetone na stol u zajedničku banku (eng. Pot). Žetoni mogu biti za igranje samo za zabavu ili mogu imati protuvrijednost u novcu.
    * Igračima se podijele karte (Ruka ili eng. Hand), od kojih su neke ili sve skrivene.
    * Igrači u slijedećim rundama se klade, tj. ulažu dodatne žetone u banku na osnovu vlastite procjene jačine svojih karata u odnosu na protivnike.
    * Nakon što su runde za klađenje gotove igrač sa najjačim kartama, ili igrač koji je ostao posljednji u igri, ako su drugi igrači odustali (eng. Fold) je pobjednik i osvaja iznos Banke.

Špil karata
Špil karata za igranje pokera sadrži 52 karte podijeljene u 4 znaka. Počevši od lijeva na desno prvi znak je Pik (engleski Spades), slijedi Srce (Hearts), Karo (Diamonds) i Tref (Clubs). Znakovi su iste jačine, ni jedan nije jači od drugoga.


Svaki znak sadrži po 13 karata poredanih po jačini. U Pokeru As je najjača karta, a dvica najslabija. Međutim As se može koristiti i kao jedinica.


Jačine Ruka

Da bi znali kada su vaše karte u ruci jače od protivnikovih morate poznavati jačinu ruka. Jačina ruka je uvijek ista bez obzira koju varijantu Pokera igrate.

Poker Ruka (eng. Hand) sadrži pet karata. Igrač koji ima najjaču ruku pobjeđuje. Slijede ruke poredane po jačini od najjače do naslabije:Royal Flush - je isto kao i Straight Flush, međutim samo sa kartama poredanim do Asa.Straight Flush - je skala karata od istoga znaka poredanih po veličini od bilo kojega broja.


Poker (eng. Four of a Kind) - četiri karte iste veličine.Full House- sadrži tri karte iste veličine i još par karata iste veličine.Flush - 5 karata bilo koje veličine, ali istoga znaka.Skala (eng. Straight) - karte poredane po veličini, bilo kojega znaka. Skala koja završava sa Asom je najjača, ona koja završava sa Kraljem je jača od one koja završava sa Damom, i tako dalje.Triling (eng. Three of a Kind) - tri karte iste veličine.Dva Para (eng. Two Pairs) - par karata iste veličine i još jedan par karata iste veličine.Jedan Par (eng. One Pair) - Par karata iste veličine.Visoka Karta (eng. High Card) - Najjača neuparena karta, AS je najjači, a dvica je najslabija.