Golf

Sportovi

Golf (gowf na Škotskom) je sport gdje individualni igrači ili timovi nastoje da ubace lopticu u jamicu(rupu) koristeći različite golf palice, i to je jedan od rijetkih sportova gdje proporcije terena nisu fiksno oređene.

Golf potiče iz Škotske, i igra se zadnjih pet stoljeća na Britanskom otočju. Najstariji golf teren na svijetu se nalazi u Musselburghu, u Škotskij. Golf koji poznajemo danas se igrao U Musselburghu još od 1672. godine.

 

 

Golf Igralište

Veličina i izgled

poznata 17. rupa TPC-a u Sawgrass Stadium Course.

Golf igralište (engl.golf course) je velika prirodna površina od u prosjeku 50 hektara (većina je veličine od 30 do 70 hektara). Sastoji se standardno od 18 polja ili rupa (engl.hole), no može imati i 9 rupa. Postoje i igrališta sa većim brojem rupa (npr.36 ili više) često napravljenih tako da se one mogu kombinirati u više načina. Ta polja (rupe) su prekrivena većim dijelom dobrom travom, no na njima ima i vodenih površina (bare, jezera, potoci, more), pješcanih površina, grmlja, stabala, šumaraka koji čine prepreke što pridonosi zanimljivosti igranja. Golf teren se može prostirati i na ravnoj i na bregovitoj površini. Obično negdje po granicama pojedinih polja(rupa) prolazi i puteljak kojim se koriste igrači sa ili bez golf vozila.

Rupe

Rupe ili polja su temeljni dijelovi golf igrališta. Rupa u golfu ima isto značenje za rupu u koji se treba loptica ubaciti, za ukupnu udaljenos od TEE-ja (unaprijed određena pozicija sa koje se upućuje prvi udarac), i takođe za dio zemje (malo udubljen) koji opkružuje rupu u koju loptica treba da upadne. Većina terena se sastoji od devet ili osamnaest rupa. Poznata "devetnaesta rupa (nineteenth hole)" je u stvari sinonim za bar ili restoran u golf klubu.

Rupe se sastoje od:

 • TEE OFF-a, - malo uzvišenog područja od desetak metara kvadradnih, s kojeg se ispucava prvi udarac. Na svakom postoje četiri drvene ili plastične oznake TEE MARKER-i različitih boja: najudaljenije od rupe počinju igru profesionalci (markeri su bijele ili plave boje), par metara bliže počinju amateri(žute boje), još bliže jamici(obično 10-30 metara dalje) je drugi teeoff sa markerima za profesionalke(crni) te najbliži jamici za amaterke (crveni);
 • FAIRWAY-a, - najvećeg dijela rupe, površine obrasle finom, gustom travom, pokošenom na 2 do 3 centimetara visine. Fairway često počinje tek nakom par desetaka metara od teeoff-a (kako bi se "kaznio" slabo izveden početni udarac), ali se prostire do samog greena (završnog dijela rupe),
 • SEMIROUGH, - poluvisoka trava, je područje na krajevima fairwaya, trava je ovdje nešto viša,
 • ROUGH, - visoka trava, često se nalazi na samom rubu pojedine rupe. Trava je vrlo visoka i iz nje je teško udariti lopticu tako da ide precizno i daleko;
 • SAND TRAP, SAND BUNKER, - pješčana prepreka, je područje ispunjeno pijeskom (najcešce kvarcnim) koje služi kao prepreka. U njemu se nema pravo probati udarac i udara se posebnom palicom SW (SAND WEDGE),
 • WATER HAZARD, - vodena prepreka, može se raditi o potoku, bari, jezeru ili pak samo označenom području vodene prepreke. Water hazard se označava žutim oznakama. U slučaju da se nalazi sa strane fairwaya, radi se o LATERAL WATER HAZARD-u koji se označava crvenim oznakama;
 • GROUND UNDER REPAIR, - dio terena koji je u opravku. Označen je plavim oznakama ili omeđen bijelom crtom. Za razliku do loptice u vodenoj prepreci, kada ovdje padne loptica - nema kaznenih udaraca (bodova);
 • GREEN, - završni dio, je područje od približno 50 m2, koje je obraslo posebnom, brižljivo čuvanom travom, košenom na par milimetara te redovito valjanom. Ovaj dio podsjeća na najfinije tepihe. Negdje na njemu se nalazi i jamica u koju se treba ubaciti loptica;
 • FOREGREEN, - usko područje između greena i fairaway. Trava je na njemu fina, no nešto manje negoli na greenu. Nije dio greena pa na njemu vrijede pravila igranja na fairwayu;
 • HOLE, - jamica (da se razlikuje od rupe u smislu polja) je plastična ili metalna posudica u čijem središtu se zabode zastavica. Promjer jamice je 10,8 cm, a dubina iznad 10 cm. Na zastavici (koja je visoka otprilike 2 m) je obično označen redni broj polja.

VRSTE RUPA (POLJA)

teren za vjezbanje, sa 43 tee-ja

U osnovi postoji tri veličine pojedinih rupa (polja). Označene su brojevima 3, 4 i 5 koji označavaju PAR rupe, tj.broj udaraca kolko bi izvrstnom igraču trebalo da lopticu od teeoff-a ubaci u jamicu. Za par 3 se smatra da bi lopticu prvim udarcem doveo na green, te s dva PUTT udarca na greenu lopticu smjestio u jamicu.

 • PAR 3 RUPE: su kratka polja dužine od 225 metara,
 • PAR 4 RUPE: su srednja polja dužine od 225 do 425 metara,
 • PAR 5 RUPE: su dugačka polja od 425 pa do preko 500 metara.

Standardna igrališta imaju četiri polja par 3, deset polja par 4 i četiri polja par 5 pa je standarni PAR IGRALIŠTA 72. Standardno igralište ima dakle i 5 do 7 kilometara dužine. Između polja istih par vrijednosti ipak postoji razlika. Ona se označava sa STROKE-om, tj. oznakom težine svakog polja i to u rsaponu od 1 do 18. Oznaka 1 je za najteže, a 18 za najlakše polje. Na početku svake rupe, kod teeoffa, se obično nalazi i ploča na kojoj je označen redni broj rupe, eventualni naziv rupe, dužina rupe (za sve markere), par i težina (stroke) rupe. Na velikom broju terena se kod teeoffa postavlja i mala mehanička sprava za jednostavno pranje loptice.

Igra

Svaka partija golfa je bazirana na ubacivanje loptice u niz rupa. Partija se obično sastoji od 18 rupa, koje su redosljedom ordeđene prema terenu. Na terenima gdje ima 9 rupa, partija se sastoji obično od 2 runde igranja za redom.

Igrači mogu hodati po terenu (od rupe do rupe), ili se voziti u specialno namijenjenim vozilicama za golf terene.

Golf se igra između dva igrači, ili u četvero gdje se natječu dva tima od po dva igrača. Jedan tim koristi jednu loptici, s tim da se mijenjaju pri svakom slijedećem udaranju loptice, sve dok loptica ne uđe u rupu. Kada svi timovi ubace lopticu u igru, igrač ili tim čija je loptica najudaljenija od rupe je na potezu. Kada svi timovi završe jednu rupu, onaj tim koji je imao najbolji rezultatt na toj rupi, ima čast da započne slijedeću rupu.

Igrači u timu se ponašaju jedni prema drugima kao markeri, odnosno onaj igrač koji nije na potezu, bilježi rezultat na kartici.

Poentiranje

U svakoj vrsti igre u golfu, cilje je odigrati sto je moguće manje udaraca po rundi. Bodovi za svaku rupu su slijedeći:

bodovanje na kartici specifični izraz (eng.) značenje
-4 triple-eagle (condor) četiri udarca manje od par-a
-3 double-eagle (albatross) tri udarca manje od par-a
-2 eagle dva udarca manje od par-a
-1 birdie jedan udarac manje od par-a
0 par or even broj udaraca jednak par-u
+1 bogey jedan udarac više od par-a
+2 double bogey dva udarca više od par-a
+3 triple bogey tri udarca više od par-a

Dvije osnovne forme igranja golfa su meč igra i stroke (udarac) igra.

 • U meč igri, dva igrača (ili dva tima) igraju svaku rupu odvojeno. Onaj koji ima manji skor osvaja rupu, ili ako oba imaju isti skor, rupa je neriješena. Pobijednik igre je onaj koji osvoji više rupa. U slučaju da jedan igra povede u početku s razlikom koja nije dostižna taj igrač je pobijednik, i igra se zaustavlja. Na primjer, ako je igrač pobijedio šest rupa, a ostalo je da se igra još pet, meč je završen. Ukoliko je meč izjednačen kaže se da je "dormie", i igra se nastavlja sve dok jedan od suparnika ne povede s jednim razlike.
 • U igri udaraca (stroke play) svaki igrač (ili tim) broji koliko mu je trebalo udaraca da završi rupu ili meč. Igrač sa najmanje udaraca je pobjednik.

Timska igra

U četverogdje se natječu dva tima od po dva igrača. Jedan tim koristi jednu loptici, s tim da se mijenjaju pri svakom slijedećem udaranju loptice, sve dok loptica ne uđe u rupu. Na primjer, u jednom timu imamo igrača A i igrača B. Igrač A izvodi početni udarac, igrač B udara drugi udarac, A treći, i tako naizmjenično dok ne ubace lopticu u rupu. Na slijedećoj rupi, igrač B izvodi prvi udarac, A igra drugi itd. U četvero se može igrati meč ili stroke igra.

Četiri loptice se igra takođe u dva tima, gdje svaki igrač ima po jednu lopticu u timu, i pri sabiranju bodova broje se samo bolji skorovi. Ovu igru također je moguće igrat kao meč ili stroke igru.

Hendikep sistem

Hendikep je numerička mjera amaterskih sposobnosti. Može se koristit za izračunavanje takozvanog "net" skora od broja udaraca, dajući tako mogućnost igračima različitih sposobnosti da igraju jedni protiv drugih.

Hendikepi su složeni, ali u biti oni predstavljaju prosječan broj udarac, igračevih deset najboljih skorova, u zadnjih dvadeset rundi, podešeni prema težini terena.

Hendikep sistemi se ne koriste u profesionalnom golfu, jer profesionalci uobičajno postižu nekoliko udaraca manje od par-a, po rundi.

Pravila golfa

Pravila golfa su standarizovana internacionalno, i zajedno uređena od strane "Royal and Ancient Golf Club of St Andrews (R&A)" i "United States Golf Association (USGA)". Zbog stalnog širenja golf pravila, pravilnici se mijenjaju svake četiri godine. Zbog opširnosti, i stalnog mijenjaja, pravila možete naći na slijedećim linkovima:

Pravila na engleskom

Pravila na hrvatskom

Golf tereni

Iako ne postoje dva golf terena koja su identična, tereni se svrstavaju u slijedeće kategorije:

 • Links tereni: najtradicionalniji tip terena, od kojih su neki opstali decenijama na Britanskom otočju. Locirani na priobalnim dijelovima, na pjeskovitom tlu, često između pješčanih naosa, sa nekoliko vodenih površina, i nekoliko stabala.
 • Travnati terenteren: tipični kopneni teren, često nalik tradicionalnim Britanskim parkovima,sa mnogo drveća.
 • Kopneni tereni – više otvoren, manje njegovan kopneni teren, sa čestom sadršinom vrijeska i kleka, bez puno drveća.
 • Pustinjski teren: tereni popularni u Australiji, nekim dijelovima SAD-a i Azije. Pustinjski teren kombiniran sa umjetnim travnatim površinama (trava je prava, ali je umjetno ubačena u pustinju, i zahtijeva puno natapanja).
 • Pješčani tereni: umjesto na zelenilu, ovdje igrači igraju na pijesku; tereni namijenjeni više radi rekreacije.
 • Sniježni tereni: golf teren pokriven snijegom; igra sa narandžastom lopticom.
 • Par 3 tereni: tereni koji imaju samo par 3 rupe. Uglavnom dobri za vježbanje preciznosti, i za kratkih takmičenja.

Udaranje loptice

Svaki udarac je kompromis između dužine i preciznosti. Duži udarci su generalno manje precizni od kratkih. Normalno, dugi udarac može da smanji broj udarac prije ubačaja loptice u rupu, ali može i rezultirat izgubljenom lopticom, ili da liptica izađe iz terena, ili da se zaustavi na dijelu terena sa kojeg je teže izvesti dobar i precizan udarac.

Tipovi udaraca

 • Tee udarac je prvi udarac (prvi kontak s lopticom) na početku igre. Tee udarci prema daljim rupama su obično nižeg leta, sa mnogo kotrljana prema rupi, dok za kraće udarce, obično loptice se šalju visoko da bi kad udare u tlo ostale što bliže mjestu pada.
 • bunker udarac se izvodi kada je loptica u piješčanom dijelu.
 • Pank/Nokdaun: niski, kratki udarac, koji se koristi da "raščisti" nisko rastinje ili se koristi pri naletu vjetra.

prilazni uadrac je kratki udarac kojim se loptica koja se nalazi izvan završne zone(green) ubacuje u tu zoni. Tipovi prilaznih udaraca:

 • Pitch: prilazni udarac koji šalje lopticu blizu ili na green.
 • Flop: viši prilazni udarci, koji se zaustavljaju kratko nakon pada. koristi se kada igrač mora da zaobiđe prepreke na terenu da bi loptica dospjela na green.
 • Chip: niski prilazni udarac, gdje loptica ima kratak prilazni udarac i gdje loptica ima povrsan let i otkotrlja se na green.

Oprema

Golf palice (clubs)

Ukupno postoji oko 20-ak različitih standardnih palica s kojima se igra. Ovisno koliko daleko i visoko se želi loptica ispucati - treba izabrati odgovarajuću palicu. Za najduže udarce se biraju palice sa manjom brojčanom oznakom, a za kraće udarce one s većom. Brojčane oznake palica se kreću od 1 do 9 te su one s manjom brojčanom oznakom duže i s manjim LOFT-om. Poslije palice 9 idu još PW (PITCHING WEDGE) i SW (SAND WEDGE). Palica ima u osnovi tri tipa: WOOD, IRON i PUTTER.golf palice WOOD nose ime po tome jer su nekada glave bile izrađivane isključivo od drveta. Woodovi se izrađuju od broja 1 do 5 (a u zadnje vrijeme i do 7) te se koriste za početne i najduže udarce. Glave su im velike (u obliku spljoštene i prerezane kugle) te s time povećavaju energiju udarca, no s druge strane su i delikatni jer s njima nije lako pravilno udariti lopticu. IRON palice nose ime opet po nekadašnjem isključivom materijalu izrade (čeliku). Izrađuju se od broja 1 do 9. Iznad toga su još PW (PITCHING WEDGE) i SW (SAND WEDGE). Ironi se koriste za dužinu, kraće udarce, približavanje greenu te izlaske iz prepreka (visoka trava i pijesak) te su općenito precizniji od woodova. PUTTER palice su jednostavno palice koje služe završnom ubacivanju loptice u jamicu na završnom dijelu terena - GREEN-u. Glave su im ravne. Takvim tipom palice se igra i minigolf. Savremeni putteri imaju mogućost promjenjive mase glave (člime se može uz potpuno isti udarac postići veća ili manja dužina).

UPOTREBA POJEDINIH PALICA (u zagradama su američki nazivi)

 • 1-wood = (DRIVER, BIG DOG) - služi skoro isključivo za ispucavanje loptice s teeoff-a, iako ga neki koriste i kao zamjenu za 2-wood kod ispucavanja sa fairwaya;

 • 2-wood = (BRASSIE) - često se koristi na fairwayu jer ima veći loft, koristi se i s teeoffa,

 • 3-wood = (SPOON) - dobar kompromis dužine i preciznosti. S teeoffa je dobar kada se želi postići visoki udarac kada vjetar puše s leđa - tada se postiže i dužina uz preciznost,

 • 4-wood = (CLEEK) - popularan za udarce kada loptica leži na lošem mjestu (BAD LIES), a treba se udariti dugačak udarac s visokim lukom,

 • 5-wood = (BAFFY) - može se koristiti na fairwayu i u visokoj travi (ROUGH). Dame ga preferiraju,

 • 6-wood - koristi se slično kao i 5-wood,

 • 7-wood - koristi se i kao zamjena za irone od 1 do 4,

 • 1-iron = (DRIVING IRON) - danas se teško nalazi u standardnoj ponudi proizvodžača golf opreme. Ima vrlo mali loft. Osim ispucavanja s teeoffa, dobar je kada se želi loptica držati nisko ispucavajući je u jak vjetar,

 • 2-iron = (MIDIRON) - teško ga koriste početnici. Često se koristi na fairwayima za dugačke udarce, a kao i 1-iron se može koristiti za udarce s teeoffa. Općenito je zamijenjen palicom 5-wood,

 • 3-iron = (MID-MASHIE) - koristi se za duge udarce. Precizniji od 2-irona,

 • 4-iron = (MASHIE IRON) - često se koristi s teeoffa na par 3 rupama. Dobar je za nešto kraće udarce na fairwayu, iz rougha ili iz bad liesa. Njime se može izbaciti loptica iz problematičnih položaja, a da se dobije pristojna udaljenost,

 • 5-iron = (MASHIE) - za udarce iz rougha, s teeoffa na par 3 rupama, s fairwaya. Njime se udara visoko i daleko no dobar je i za udarce na green s udaljenosti od oko 50 metara,

 • 6-iron = (SPATED MASHIE) - još jedna palica za dobar "pitch-and-run" udarac. Dobra je za ispucavanja iz visoke trave te iz pješčanih bunkera (SAND) kada se želi daleko udariti,

 • 7-iron = (MASHIE NIBLICK) - zbog BACKSPIN-a (rotacije unatrag) i lofta je omiljena palica kod većine golfera. Kombinacija je kontrole, lofta i dužine. Njome se može prebaciti drvo ili dva, backspin zaustavlja lopticu kada padne na green. Kada je loptica samo malo izvan greena, koristi se za elegantni chip na green,

 • 8-iron = (PITCHING NIBLICK) - isto je dobra za prebacivanje prepreka. Koristi se i za pitch udarce s fairwaya,

 • 9-iron = (NIBLICK) - za ispucavanja iz pijeska, rougha, guste trave te sa fairwaya ako nije potrebna dužina 8-irnoa,

 • pitching wedge = PW - nadopunjuje se sa 9-ironom, ali pruža veću kontrolu pitchingu sa 50 metara od greena. Koristi se i u pijesku,

 • sand wedge = SW - veliki loft i zaobljena glava stvorene su baš za vađenje loptica iz piješčanih bunkera. Eventualno se koristi za pitch s fairwaya ili rougha,

 • lob wedge = (THIRD WEDGE) - slično kao SW, ali s još većim loftom,

 • putter = (CALAMITY JANE, BLUE GOOSE, TYPE MALLET, SCENECTADY, CASH-IN, MILLS, BULLSEYE) - za ubacivanje loptice s greena ili iz neposredne blizine greena.

Loptice

golf loptica

U osnovi postoje dva tipa loptice: za vježbanje (s kojom je zabranjeno igranje na terenu) te za igranje. WOUND je tradicionalna loptica izrađena od tvrde jezgre omotane sa 15-ak metara vrpce te zatvorene vanjskom ljuskom. Vanjska ljuska može biti BALAT koja je mekana i njome se postiže bolja kontrola no manje je otporna na oštećenja, a i skuplja je; te SURLYN koja je tvrda, dugotrajnija i jeftinija. SOLID je loptica sa isključivo monolitnom jezgrom i surlynom kao ljuskom. Površina ljuske je "ispunjena" malim udubljenjima. DIMPLE koja koriste boljim aerodinamičnim svojstvima loptice. Tvrdoča loptice se oznacava sa 80 i 90 za mekše te 100 za tvrde. U zadnje vrijeme je, zbog sve većeg broja igrača, često obvezatno dodatno oznacavanje (markiranje) vlastitih loptica vodootpornim flomasterom ili nekim drugim načinom obilježavanja.

Druga oprema

TEE - je mali "čavlić" u obliku slova T s kojega se ispucava loptica kod početnog udarca. Izrađuje se od plastike (duže traju) ili drveta (često se lome, ali su jeftiniji). Tee se pribode u zemlju otprilike do polovice svoje dužine kako bi loptica stajala par centimetara iznad tla - što je potrebno pogotovo za dobar udarac woodom koji ima deblju glavu. Postoje i tzv. zimski tee-jevi stožastog oblika, izrađeni od gume.

Profesionalni golf

Golf se profesionalno igra u mnogim zemljama. U većini profesionalni golf igrači obično rade kao treneri, i takmiče se na lokalnim natjecanjima. Manji broj ljudi iz golfa su "takmičarski profesionalci", koji se takmiče na internacionalnim takmičenjima

Golf natjecanja

Tiger Woods, trenutno najbolji golf igrač na svijetu Najpoznatije takmičenje u golfu je PGA TOUR, koji privlači najbolje igrače iz svih ostalih takmičenja (kojih ima najmanje 20 u PGA organizaciji). Ovo se bazira uglavnom na činjenici da većina PGA TOUR takmičenja ima prvu nagradu u vrijednosti od 800,000 američkih dolara. Europena Tour, koji privlači znatan broj igrača, naročito iz SAD-a, je drugo prestižno takmičene u golf svijetu, iza PGA TOUR-a.

Golf je unikakan sport po tome što ima jako velik broj starijih igrača. Ima nekoliko seniorskih takmičenja za muškarce starije od 50 godina, od kojih je najpoznatije u SAD-u.

Za žene ima pet glavnih turnira, svako u različitim državama, ili kontinentima. najprestižnije je ono u SAD-u - LPGA TOUR.

Glavni turniri za muškarce

The Masters
U.S. Open
The Open Championship
PGA Championship

Ženski glavni turniri

Kraft Nabisco Championship
U.S. Women's Open
LPGA Championship
Women's British Open

 

(preuzeto sa: http://www.golfklubumag.com)