Singl klađenje

Strategije

Sistem po serijama

Uslovi:
Formirati svoju banku
Početni ulog: 10% banke
Kvota: min 1,50

Pravila:
Kladi se u seriji od po 3 dana (ukolik ose tipovi pogađaju) uzimajući kompletan dobitak kao ulog za idući dan. Nakon trećeg dana (jedne serije) pola ukupnog profita stavlja se u banku, a preostala polovica ukupnog profita je ulog za prvi dan u drugoj seriji. U slučaju promašaja vraća se na početak serije u kojoj je došlo do promašaja i igra se sa početnim ulogom. Serije bi se obično trebale igrati 30 dana, a nakon toga sljedi obavezno preračunavanje banke.

Primjer:
Banka: 100€
Početni ulog: 10% = 10€
Kvota: 1,60; 1,50

Serija: 1
Dan 1.:
Početni ulog: 10 €.
Pretpostavljena kvota: 1,60
Dobitak: 16 €
Profit: 6 €
Dan 2.:
Ulog: 16 €.
Pretpostavljena kvota: 1,60
Dobitak: 25,60 €
Profit: 9,60 €
Dan 3.:
Ulog: 25,60 €.
Pretpostavljena kvota: 1,50
Dobitak: 38,40 €
Profit: 12,80 €

Ukupni dobitak u prvoj seriji: 38,40 €
Ukupni profitu prvoj seriji: 28,40 €

Ovo je slučaj uspješne serije od tri dana gdje je dobitak 38,40 €, a ukupni profit 28,40 €. Polovi se ukupan profit tako da 14,20 ide u banku i druga polovica 14,20 ide kao ulog u novoj seriji.

Serija: 2
Dan 1.:
Ulog: 14,20 €.
Pretpostavljena kvota: 1,50
Dobitak: 21,30 €

Sistem se također teže i prdubljivati tako da umjesto serije od tri dana, stavite da serija bude npr. pet dana.

Sistem tri naprijed, dva nazad

Ovaj sistem klađenja je veoma jednostavan i idealan za kladioničare koji žele ostvariti dobar profit na duže staze, ali bez velikog rizika bankrota svoje banke.

Uslovi:
Formirati svoju banku
Početni ulog: 5% od banke
Određivanje vrijednosti unita: 1 unit = 2% od banke
Kvota po klađenju: min. 1,50

Pravila:
Ovaj sistem predstavlja veoma jednostavnu progresiju gdje nakon promašaja, za naredno klađenje ulog se podiže za 3 unita u odnosu na prethodni ulog, a nakon pogotka ulog za iduće klađenje smanjuje se za 2 unita u odnosu na prethodni ulog.
Čim postignete profit u totalu (budete u plusu) serija se završava i krećete sa novom serijom.
Normalno, ako pogodite na prvom ili drugom klađenju u seriji, vraćate se na početak, tj. iduće klađenje je sa početnim ulogom.

Cilj je ostvariti 25% profita u odnosu na banku tj. profit od 50,00 €.
Za slučaj da klađenje krene loše imate granicu do koje smijem biti u gubitku, a to je opet 25% od banke tj. do iznosa od -50,00 € . Kada dođete do jednog ili drugog limita, formirate novu banku sa istim početnim ulogom (5%) i istim unitom (2%).

Primjer:
Banka: 200€
Početni ulog: 5% - 10€
Jedinice: 1 unit (2%) = 2€
Kvota: 2,00

 

Broj klađenja Ulog Win/Lose Profit Totalni profit
1. 10 € L -10,00 -10,00
2. 16 € L -16,00 -26,00
3. 22 € W +22,00 +4,00
4. 18 € L -18,00 -14,00
5. 24 € W +24,00 +10,00
6. 20 € W +20,00 +30,00
7. 16 € W +16,00 +46,00
8. 12 € L -12,00 +34,00
9. 18 € W +18,00 +52,00

Postignut željeni profit, serija završena

1-3-2-6 sistem

Uslovi:
Formirati svoju banku
Određivanje vrijednosti unita (i početnog uloga): 1 unit = 5% od banke
Kvota: min 1,50

Pravila:
Sistem klađenja je zasnovan na četiri pogođena listića u nizu čime se "zatvara krug". Ulozi za 4 listića biraju se po sistemu 1-3-2-6 unita.
Na kraju svakog mjeseca izračunati koliko iznosi banka i na osnovu tog iznosa formira se početni ulog za idući mjesec (5% od banke).

Primjer:
Banka: 100€
Jedinice (ujedno i početni ulog): 1 unit (5%) = 5€
Kvota: 2,00

 

Broj listića Ulog Win/Lose Profit Totalni profit
1. 1 unit (5€) W 5€ 5€
2. 3 unita (15€) W 15€ 20€
3. 2 unita (10€) W 10€ 30€
4. 6 unita (30€) W 30€ 60€

Četiri pogođena listića, krug je zatvoren

Naveden je idealni slučaj tj. slučaj 4 pogotka u nizu. Za taj slučaj jasno vidite da se ostvaruje profit koji je jednak 12 unita.

A šta kada nam listić padne? Odgovor je vrlo jednostavan jer se vraćate na sami početak niza i krećete sa novim krugom, prvim listićem i početnim ulogom od 1 unit.
Ako padnete na prvom listiću gubite 1 unit. Ako padnete na drugom listiću gubite 2 unita (pošto ste na prvom zaradili 1 unit). Ako padnete na trećem listiću imate profit od 2 unita (pošto ste na prvom i drugom listiću zaradili 4 unita). Ako padnete na četvrtom listiću kao da niste ni igrali tj. igrali ste sa lovom kladionica (pošto ste na prvom, drugom i trećem listiću zaradili 6 unita).

Prednost ovog sistema je npr. da se teže šest puta promašiti tj. ne zatvoriti krug, a sa sate jednim zatvorenim krugom (četiri pogođena listića u nizu) povratiti novac.

Skraćeni “plate” sistem

Uslovi:
Formirati svoju banku
Formirati tablicu sa kolonala od 1 do 8
Na osnovu banke formirati uloge po kolonama tablice
Kvota: min 1,50

Pravila:
Ovaj sistem klađenja zasniva se na vrlo jednostavnom principu “kretanja” po redovima tablice na kojoj su naznačeni naši ulozi.
Za slučaj kada je listić dobitan igrate slijedeći listić sa ulogom koji je jednak ulogu za predhodni listić
Za slučaj kada je listić promašen igrate slijedeći listić sa ulogom koji predstavlja viši red na vašoj tablici tj. uvjek igrate sa većim ulogom od uloga za prethodni listić.

Primjer:

Tablica:

Kolona: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ukupno:
Ulog: 5 € 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 35 € 40 € 180 €

listić 1: ulog 5 € => dobitni
listić 2: ulog 5 € => dobitni
listić 3: ulog 5 € => promašen
listić 4: ulog 10 € => promašen
listić 5: ulog 15 € => dobitni
listić 6: ulog 10 €...

Tagovi: Strategije Single Plate