Sistemsko klađenje

Strategije

Stepenasta piramida

Uslovi:
Formirati svoju banku.
Ulog: početni ulog 10% banke.
Sistem klađenja: 3 od 4 bez fikseva.
Kvota: po paru min. 1,55.

Pravila:
Kreće se sa početnim ulogom od 10% banke za sistem. (Za primjer uzimamo banku od 100€ i ulog od 10€).

Za slučaj da su pogođena sva četiri događaja u sistemu:

penjete se na drugu, višu stepenicu, i igrate novi sistem 3 od 4 sa istim uslovima kao u prvom sistemu, ulog za novi sistem se povećava za dva puta u odnosu na ulog za prethodni sistem i iznosi 10x2=20 €.

Za slučaj da su pogođena tri događaja u sistemu:

ostajete na istoj, prvoj stepenici, i igrate novi sistem 3 od 4 sa istim uslovima kao u prethodnom sistemu, ulog za novi sistem jednak je ulogu iz prethodnog sistema i iznosi 10 €.

Za slučaj da je sistem pao (promašena najmanje dva događaja u sistemu):

spuštate se na nižu stepenicu piramide (ako se radi o prvoj stepenici ostajete na njoj),

igrate novi sistem 3 od 4 sa istim uslovima kao u prethodnom sistemu, ulog za novi sistem jednak je polovini uloga iz prethodnog sistema (osim u slučaju prve stepenice gdje ostaje početni ulog od 10 €).

Tagovi: Sistem Stepenasta piramida sistemsko klađenje