Kombo klađenje

Strategije

Parlay

Ovaj sistem klađenja je idealan za početnike pošto se ubraja u jedan od najmanje riskantnih sistema klađenja i pošto igrači ne moraju posjedovati veliku banku ili ulagati velike uloge iz svoje banke.

Uslovi:
Formirati svoju banku
Izabrati početni ulog
Izabrati kvotu po želji; preporučljiva kvota min. 2,00

Pravila:
Glavna suština ovog sistema je da igrač reinvestira svoj pretodni dobitak kao ulog za iduće klađenje u zavisnosti od toga da li je prethodno klađenje bilo uspješno ili ne. Normalno je da igrač sam određuje iznos svoje banke, koliko mu iznosi početni ulog, kao i limit, odnosno krajnju granicu do koje će ići sa klađenjem ("zatvaranje kruga").

Primjer:
Banka: 200 €
Početni ulog: 1 €
Kvota po klađenju: 2,00
Krug: sastoji se od niza od 4 klađenja

Prvi listić:
Ulog: 1 €;
Ukupna kvota na listiću: 2,00;
Ukoliko je listić dobitan ulog za slijedeće klađenje se dupla; profit: 1 €

Drugi listić:
Ulog: 2 €;
Ukupna kvota na listiću: 2,00;
Ukoliko je listić dobitan ulog za slijedeće klađenje se dupla; profit: 2 €

Treći listić:
Ulog: 4 €;
Ukupna kvota na listiću: 2,00;
Ukoliko je listić dobitan ulog za slijedeće klađenje se dupla; profit: 4 €

Četvrti listić:
Ulog: 8 €;
Ukupna kvota na listiću: 2,00;
Ukoliko je listić dobitan krug je zatvoren; profit: 8 €

UKUPNO OSTVARENI PROFIT: 15 €

Naveden je idealni slučaj tj. slučaj 5 pogodaka u nizu. Za taj slučaj jasno vidimo da se ostvaruje profit koji je jednak 15 x početni ulog.

A šta kada nam listić padne? Odgovor je vrlo jednostavan jer se vraćamo na sami početak niza i krećemo sa novim krugom, prvim listićem i početnim ulogom od 1 €. Ako padnemo na bilo kojem listiću u nizu gubimo samo početni ulog od 1 €.

Fibonacci

Ovaj sistem klađenja je takođe idealan za početnike ili za one koji mogu da dođu do veće zarade, ali na duže staze.
Fibonacci sistem klađenja se zasniva na jednostavnom nizu artimetičke progresije dva posljednja broja u nizu.

Niz se sastoji od brojeva: 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 13 - 21 – 34 – 89 – 144 – 233 – 377 – 610...

Uslovi:
Formirati svoju banku
Početni ulog: 3% od banke
Određivanje vrijednosti unita: 1 unit = 3% od banke
Kvota po klađenju: min. 2,00

Pravila:
Izaberimo jedan niz. Na primjer: 1 - 2 - 3 - 5 – 8. Princip ovog sistema je vrlo jednostavan. Pretpostavimo da nam svaki broj predstavlja jednu stepenicu. Znači imamo 5 stepenica. Nakon promašaja na nekoj od stepenica idemo stepenicu više odnosno na slijedeći broj u nizu. Kada imamo pogodak spuštamo se dvije stepenice niže odnosno idemo dva broja niže u nizu brojeva. Navedeni brojevi u nizu nam predstavljaju unit-e.

Glavna suština ovog sistema je da igrač svakim svojim dobitkom pokriva dva prethodna promašaja.

Primjer:
Banka: 100 €
Početni ulog: 3% - 3€
Jedinice: 1 unit (3%) = 2€
Kvota: 2,00

Sistem unita: 1 - 2 - 3 - 5 – 8

Stepenica 1.:
Ulog: 3 €;
Ukupna kvota na listiću: 2,00;

Ukoliko je listić dobitan ostajemo na istoj stepenici (jer je prva stepenica) i nastavljamo sa klađenjem sa ulogom stepenice tj. ulogom od 3 €;
Ukoliko je listić promašen idemo na slijedeću stepenicu i nastavljamo sa klađenjem sa ulogom od 2 unita.

Stepenica 2.:
Ulog: 6 €;
Ukupna kvota na listiću: 2,00;

Ukoliko je listić dobitan vraćamo se na prethodnu stepenicu (jer nema dvije iza) i nastavljamo sa klađenjem sa ulogom prethodne stepenice tj. ulogom od 3 €;
Ukoliko je listić promašen idemo na slijedeću stepenicu i nastavljamo sa klađenjem sa ulogom od 3 unita.

Stepenica 3.:
Ulog: 9 €;
Ukupna kvota na listiću: 2,00;

Ukoliko je listić dobitan vraćamo se na prvu stepenicu i nastavljamo sa klađenjem sa ulogom prve stepenice tj. ulogom od 3 €;
Ukoliko je listić promašen idemo na slijedeću stepenicu i nastavljamo sa klađenjem sa ulogom od 5 unita.

Stepenica 4.:
Ulog: 15 €;
Ukupna kvota na listiću: 2,00;

Ukoliko je listić dobitan vraćamo se na drugu stepenicu i nastavljamo sa klađenjem sa ulogom druge stepenice tj. ulogom od 6 €;
Ukoliko je listić promašen idemo na slijedeću stepenicu i nastavljamo sa klađenjem sa ulogom od 8 unita.

Stepenica 5.:
Ulog: 24 €;
Ukupna kvota na listiću: 2,00;

Ukoliko je listić dobitan vraćamo se na treću stepenicu i nastavljamo sa klađenjem sa ulogom treće stepenice tj. ulogom od 9 €;
Ukoliko je listić promašen idemo na slijedeću stepenicu i nastavljamo sa klađenjem sa ulogom od 13 unita.

Itd...

Postoje još razne razrade ovog sistema klađenja. Npr. mnogi kladioničari žele da što prije dođu do velike zarade. U tom slučaju razrađena je varijanta ovog sistema da kada imate pogodak spuštate se samo za jednu stepenice (umjesto dvije), a tek kada imate dva pogotka u nizu onda se spuštate za dvije stepenice.

Sistem “rulet” klađenje

Uslovi:
Formirati svoju banku
Ulog: 10% od banke
Određivanje vrijednosti unita: 1 unit =10% od banke, odnosno jedan ulog.
Kvota: min. 3,00

Pravila:
Napravite tabelu od 6 kolona. Svaki od brojeva u nizu predstavlja unite. Ulog po listiću je uvijek jednak sumi prvog i posljednjeg broja u tabeli (ako tabela ima brojeve 1, 2, 3, 4, 5, 6, početni ulog je 1+6=7 unita. Listić mora imati maksimalno 4 para.
Za slučaj da je listić dobitan (prošao):

križate prvi i zadnji broj u tabeli (1 i 6) te nastavljate opkladu dalje, zbrajajući ponovo prvi i posljednji broj u tabeli (2 + 5) kako biste odredili ulog. Nastavljate dok ne prekrižite sve brojeve.

Za slučaj da listić nije dobitan (pao):
dodajete sljedeći broj u koloni (7) te ponovo zbrajate prvi i posljednji broj (1+7=8) čime određujete ulog za novi listić.

Igrač sam određuje limit do kojeg broja želi igrati u svojoj tabeli (najčešće je to broj 10).
Ukoliko u našoj tablici ostane samo jedan broj on predstavlja naš ulog za slijedeći listić.

Petokružni sistem klađenja

Uslovi:
Formirati svoju banku
Početni ulog: 3% od banke
Kvota po klađenju: min. 3,00
Jedan listić sa maksimalno 3 događaja,

Pravila:
Sistem se sastoji od 5 dobitnih krugova, nakon kojih obračunavamo stanje banke i na osnovu tog novog stanja formiramo ulog za novi sistem koji je opet jednak 3% od iznosa banke. Dobitni krug se završava kada imamo dva dobitna listića u krugu. Ulozi za listiće po krugu formiraju se u zavisnosti da li su dobitni ili nisu.

Krećemo sa prvim listićem uz gore navedene uslove.

Za slučaj da je listić prošao (dobitan):
igramo novi listić sa istim uslovima kao u prethodnom listiću,
ulog za novi listić jednak je ulogu za prethodni listić i iznosi 6 €.

Za slučaj da je listić pao (promašen):
igramo novi listić sa istim uslovima kao u prethodnom listiću,
ulog za novi listić jednak je sumi uloga za prethodni listić i polovine početnog, osnovnog uloga.

Za slučaj da je listić prošao (dobitan) nakon listića koji je pao:
igramo novi listić sa istim uslovima kao u prethodnom listiću,
ulog za novi listić jednak je razlici uloga za prethodni listić i polovine početnog, osnovnog uloga.

Primjer:
Banka: 200 €
Početni ulog: 3% - 6 €.

PRIMJER 1:
počinjemo sa krugom sistema;
igramo listić 1 sa ulogom od 6 €;
listić 1 dobitni i prvi pogodak u krugu;

igramo listić 2 sa istim ulogom od 6 €;
listić 2 dobitni i drugi pogodak u krugu;

KRUG ZAVRŠEN.

PRIMJER 2:
počinjemo sa krugom sistema;
igramo listić 1 sa ulogom od 6 €;
listić 1 dobitni i prvi pogodak u krugu;

igramo listić 2 sa istim ulogom od 6 €;
listić 2 promašen;

igramo listić 3 sa ulogom od 6+3=9€;
listić 3 promašen;

igramo listić 4 sa ulogom od 9+3=12€;
listić 4 dobitni i drugi pogodak u krugu;

KRUG ZAVRŠEN.

PRIMJER 3:
počinjemo sa krugom sistema;
igramo listić 1 sa ulogom od 6 €;
listić 1 promašen;

igramo listić 2 sa sa ulogom od 6+3=9€;
listić 2 promašen;

igramo listić 3 sa ulogom od 9+3=12€;
listić 3 dobitni i prvi pogodak u krugu;

igramo listić 4 sa ulogom od 12-3=9€;
listić 4 dobitni i drugi pogodak u krugu;

KRUG ZAVRŠEN.

Sistem klađenja za dublove

Uslovi:
Formirati svoju banku
Ulog po svakom listiću mora biti jednak.
Kvota po klađenju: min. 3,00

Pravila:
Sistem klađenja je vrlo jednostavan. Iz ponude je potrebno odabrati 6 događaja na koje ćete se kladiti.Tih 6 događaja je potrebno raspisati na tri listića po dva događaja.

Ako pogodimo svih 6 događaja imamo sva tri dobitna listića.
Ulog: 30 €; Dobitak: 90 € Profit: 60 €

Ako pogodimo 5 događaja imamo sigurno dva dobitna listića
Ulog: 30 €; Dobitak: 60 €; Profit: 30 €

Ako pogodimo 4 događaja imamo sigurno jedan dobitni listić, ali postoji mogućnost da se uklope i dva dobitna;
Ulog: 30 €; Dobitak: 30 €; Profit: 0 €

Ako pogodimo 3 događaja postoji velika mogućnost da se uklopi jedan dobitni listić;
Ulog: 30 €; Dobitak: 30 €; Profit: 0 €

Ako pogodimo 2 događaja postoji mogućnost da se uklopi jedan dobitni listić.

Suština ovog načina klađenja je da se sa jednim dobitnim listićem vrati ulog, a svaki veći dobitak je čisti profit.

Ostali combo sistemi

6 događaja koji se raspisuju na 6 listića

Uslovi:
Formirati svoju banku
Ulog po svakom listiću mora biti jednak.
Kvota po klađenju: min. 2,00
Dozvoljen broj promašaja: 2

Pravila:
Odabere se 6 parova koji će se igrati. Potrebno je pogoditi bar 4 para da bi se osigurao bar jedan dobitni listić za povrat uloženog novca. Dobitak je moguć i ako se pogode 3 para:

Odabrani parovi (događaji) su označeni rednim brojevima 1., 2., 3., 4., 5. i 6.

Listić 1: parovi: 1., 2. i 5.
Listić 2: parovi: 1., 2. i 6.
Listić 3: parovi: 1., 3. i 4.
Listić 4: parovi: 2., 3. i 4.
Listić 5: parovi: 3., 5. i 6.
Listić 6: parovi: 4., 5. i 6.


7 događaja koji se raspisuju na 7 listića

Uslovi:
Formirati svoju banku Ulog po svakom listiću mora biti jednak.
Kvota po klađenju: min. 1,80
Dozvoljen broj promašaja: 2

Pravila:
Odabere se 7 parova koji će se igrati. Potrebno je pogoditi bar 5 parova da bi se osigurao bar jedan dobitni listić za povrat uloženog novca. Dobitak je moguć i ako se pogode 4 para.

Odabrani parovi (događaji) su označeni rednim brojevima 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7.

Listić 1: parovi: 1., 2., 3. i 4.
Listić 2: parovi: 1., 2., 5. i 6.
Listić 3: parovi: 1., 3., 5. i 7.
Listić 4: parovi: 1., 4., 6. i 7.
Listić 5: parovi: 2., 3., 6. i 7.
Listić 6: parovi: 2., 4., 5. i 7.
Listić 7: parovi: 3., 4., 5. i 6.

8 događaja koji se raspisuju na 6 listića

Uslovi:
Formirati svoju banku
Ulog po svakom listiću mora biti jednak.
Kvota po klađenju: min. 1,60
Dozvoljen broj promašaja: 2

Pravila:
Odabere se 8 parova koji će se igrati. Potrebno je pogoditi bar 6 parova da bi se osigurao bar jedan dobitni listić za povrat uloženog novca. Dobitak je moguć i ako se pogode 4 ili 5 parova.

Odabrani parovi (događaji) su označeni rednim brojevima 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8.

Listić 1: parovi: 1., 2., 3. i 4.
Listić 2: parovi: 1., 4., 5. i 8.
Listić 3: parovi: 1., 5., 6. i 7.
Listić 4: parovi: 2., 3., 5. i 8.
Listić 5: parovi: 2., 3., 6. i 7.
Listić 6: parovi: 4., 6., 7. i 8.

Sistem 3 listića svaki dan za 5 dana u sedmici

Uslovi:
Formirati svoju mjesečnu banku
Ulog: po svakom listiću mora biti jednak
Kvota: prva dva dana max. 2,50; ostala tri dana max 2,00

Pravlia:
Igraju se dnevno tri listića 5 dana u sedmici. Treba se pridržavati pravila o veličini kvota po listiću za svaki dan. Odaberemo 5 dana u sedmici kada ćemo se kladiti s tim da dani moraju biti u nizu. Prva dva dana ukupna kvota po listiću ne smije prelaziti iznos od 2,50. Preostala tri dana ukupna kvota po listiću ne smije prelaziti iznos od 2,00.
Igraču se ostavlja da sam odredi broj parova koje će igrati na listiću, ali najbolji savjet da ne bude više od tri para po listiću. Dobitak iz prethodnog dana je automatski ulog za idući dan. Nakon 5 dana u nizu izvršimo proračun i zavisno od rezultata povećavamo ili smanjujemo osnovni, početni ulog.

Primjer:
Banka: 100€
Ulog: 30% - 30€

PRVI DAN
Igramo tri listića pri čemu ukupna kvota na svakom od listića iznosi 2,50 i ulog po svakom listiću iznosi 10 €. Ukupni ulog za prvih pet dana jednak je osnovnom, početnom ulogu od 30 €.

DRUGI DAN
Igramo tri listića pri čemu ukupna kvota na svakom od listića iznosi 2,50 i ulog po svakom listiću iznosi jednu trećinu ostvarenog dobitka iz prethodnog dana.

TREĆI DAN
Igramo tri listića pri čemu ukupna kvota na svakom od listića iznosi 2,00 i ulog po svakom listiću iznosi jednu trećinu ostvarenog dobitka iz prethodnog dana.

ČETVRTI DAN
Igramo tri listića pri čemu ukupna kvota na svakom od listića iznosi 2,00 i ulog po svakom listiću iznosi jednu trećinu ostvarenog dobitka iz prethodnog dana.

PETI DAN
Igramo tri listića pri čemu ukupna kvota na svakom od listića iznosi 2,00 i ulog po svakom listiću iznosi jednu trećinu ostvarenog dobitka iz prethodnog dana. Ovim danom završavamo niz.

Ako pretpostavimo najbolju varijantu da imamo sve dobitke svih 5 dana, maximalni dobitak bi bio prema slijedećem:

PRVI DAN: Ulog: 30 € tj. 3 listića sa ulogom od 10 € po listiću;
DRUGI DAN: Dobitak prethodnog dana: [3 x (2,50 x 10)] = 75 €; Ulog: 75 € tj. 3 listića sa ulogom od 25 € po listiću;
TREĆI DAN: Dobitak prethodnog dana: [3 x (2,50 x 25)] = 187,50 €; Ulog: 187,50 € tj. 3 listića sa ulogom od 62,50 € po listiću;
ČETVRTI DAN: Dobitak prethodnog dana: [3 x (2,00 x 62,50)] = 375 €; Ulog: 375 € tj. 3 listića sa ulogom od 125 € po listiću;
PETI DAN: Dobitak prethodnog dana: [3 x (2,00 x 125)] = 750 €; Ulog: 750 € tj. 3 listića sa ulogom od 250 € po listiću;

ZAVRŠETAK NIZA OD 5 DANA: Ukupan (max) dobitak: [3 x (2,00 x 250)] = 1500 €.

Ipak vratimo se u realnost, iako ovaj maximalni dobitak nije nemoguć. Pretpostavimo realnije da nam svaki dan imamo jedan dobitak tj. da nam prođe bar jedan listić, tada bismo imali slijedeću situaciju:

PRVI DAN: Ulog: 30 € tj. 3 listića sa ulogom od 10 € po listiću;
DRUGI DAN: Dobitak prethodnog dana (jedan listić): [1 x (2,50 x 10)] = 25 €; Ulog: 25 € tj. 3 listića sa ulogom od 8,3333 € po listiću;
TREĆI DAN: Dobitak prethodnog dana: [1 x (2,50 x 8,333)] = 20,83 €; Ulog: 20,83 € tj. 3 listića sa ulogom od 6,94 € po listiću;
ČETVRTI DAN: Dobitak prethodnog dana: [1 x (2,00 x 6,94)] = 13,89 €; Ulog: 13,89 € tj. 3 listića sa ulogom od 4,63 € po listiću;
PETI DAN: Dobitak prethodnog dana: [1 x (2,00 x 4,63)] = 9,26 €; Ulog: 9,26 € tj. 3 listića sa ulogom od 3,08 € po listiću;

ZAVRŠETAK NIZA OD 5 DANA: Ukupan (min) dobitak: [1 x (2,00 x 3,08)] = 6,17 €.

Sistem klađenja - niz od 6 dana

Uslovi:
Formirati svoju banku
Početni ulog:  30% banke
Kvota: prva dvadana min. 3,00; naredna dva dana min. 2,00, posljednja dva dana min. 1,50

Pravila:
Igra se jedan listić za jedan dan. Maksimalno 3 događaja po listiću za prva četiri dana. Posljednja dva dana igra se singl.
Kvota na listiću za prva dva dana ne smije biti manja od 3,00, a za naredna dva dana ne smije biti manja od 2,00. Kvote na singl listićima minimalno 1,50. Sistem se sastoji od 6 dobitnih krugova (dana), nakon kojih obračunavate stanje banke i na osnovu tog novog stanja formirate novu banku, a samim tim i novi početni ulog za narednih 6 dana.

Dobitni krug se završava nakon niza od 6 dobitaka u šest dana.

Za slučaj da je listić prošao (dobitan):
Igrate novi listić sa istim uslovima kao u prethodnom listiću, ulog za novi listić jednak je iznosu dobitka u prethodnom listiću.

Za slučaj da je listić pao (promašen):
Ako je listić promašen bilo kada u krugu od 6 dana počinjete novi kurg, odnosno igrate novi listić sa istim uslovima kao na listiću za prvi dan, ulog za novi listić jednak je početnom ulogu u krugu.

Primjer:
Banka: 200€
Ulog: 3% = 6€

U primjeru svi listići će biti dobitni.

PRVI DAN
Kreće se sa prvim listićem uz gore navedene uslove tj. igrate jedan listić sa maximalno tri događaja i kvotom ne manjom od 3,00.

DRUGI DAN
Igrate novi listić sa istim uslovima kao u prethodnom listiću.
Ulog za novi listić: 6x3,00=18€.

TREĆI DAN
Igrate novi listić sa maximalno 3 događaja i ukupnom kvotom na listiću od 2,00,
Ulog za novi listić: 18x2,00=36€.

ČETVRTI DAN
Igrate novi listić sa istim uslovima kao u prethodnom listiću.
Ulog za novi listić: 36x2,00=72 €.

PETI DAN
Singl; kvota 1,60.
Ulog za novi listić: 72x1,60 =115,20€.

ŠESTI (POSLJEDNJI) DAN KRUGA:
Singl; kvota 1,60.
Dobitak: 115,20x1,60=184,32€.

Prema tome imate:

1.DAN...............listić sa kvotom ne manjom od 3,00
2.DAN...............listić sa kvotom ne manjom od 3,00
3.DAN...............listić sa kvotom ne manjom od 2,00
4.DAN...............listić sa kvotom ne manjom od 2,00
5.DAN...............singl sa kvotom ne manjom od 1,50
6.DAN...............singl sa kvotom ne manjom od 1,50

Tagovi: Combo klađenje Parlay Fibonacci Rulet Double Treble